Voor- en naschoolse opvang

BuitenSchoolseOpvang Het Hanzehonk, onder hetzelfde dak gevestigd als onze hoofdvestiging, verzorgt voor- en naschoolse opvang van 07.30 uur tot 18.30 uur.
Voor informatie kunt u zich wenden tot de directeur van de school of de coördinator van Het Hanzenhonk, Mw. Rian Keizer (tel. 038 - 4774002).
Ook de buitenschoolse opvang in Allio in Berkum is bereid kinderen van onze school op te vangen.