Een belangrijke raad binnen onze school is de Ouderraad. De taken van de Ouderraad omvatten alle ‘huishoudelijke’ aangelegenheden zoals:
- organiseren van ouderavonden, klusavonden;
- hand- en spandiensten bij allerlei buitenschoolse activiteiten (begeleiding excursies, schoolreisjes e.d.);
- hulp bij schoolkrant, sportdag etc.

De huidige Ouderraadleden zijn:
Voorzitter : Kirsten Wilke
Secretaris : vacature
Penningmeester : Henk Ruitenberg

Het bankrekeningnummer van de Ouderraad is NL95RABO0343142635 t.n.v. Ouderraad OBS Genne. De O.R. is graag bereid u allerlei informatie over schoolse en buitenschoolse zaken te verschaffen. Het volledige huishoudelijke reglement van de ouderraad is bij de ouderraad te verkrijgen.

Het schoolgeld
Het schoolgeld bedraagt € 40,- per kind per schooljaar.
Deze bijdrage is vrijwillig. De toelating van een kind is uiteraard niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage!

U kunt deze bijdrage op het bankrekeningnummer van de Ouderraad is NL95RABO0343142635 t.n.v. Ouderraad OBS Genne liefst voor de herfstvakantie overmaken.