Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwartewaterland.
Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaren van Zwartewaterland. 
Meer informatie:

Leerplicht in gemeente Zwartewaterland

Aanvraagformulier extra verlof