We hechten grote waarde aan contact met ouders. Uw kind is een groot deel van de dag op school. De verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs ligt bij ons. Samen met u zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Alle leerkrachten hebben regelmatig contact met de ouders. Naast het praatje bij het halen en brengen zijn daarvoor heel wat momenten gecreëerd. Zo gaat bijvoorbeeld de leerkracht bij ieder gezin op huisbezoek.
Wanneer u het wilt kunt u ook actief deelnemen aan het schoolleven. U kunt daarbij meehelpen met feesten of met de dagelijkse gang van het onderwijs. Ook kunt u lid worden van de medezeggenschapsraad en de ouderraad.
We informeren u met een informatiebrief aan het begin van het schooljaar, een tweewekelijkse nieuwsbrief en via de schoolkrant.
De schoolkrant komt 3 x per jaar uit.