De school is opgericht op 20 april 1764!

Sinds 2006 is de school een nevenvestiging van de openbare basisschool ‘De Toermalijn’ in Hasselt, gemeente Zwartewaterland.

We vinden het belangrijk dat de kinderen op school leren in de zin van kennis vergaren. Dat moet en dat is logisch. Maar minstens even belangrijk is de sociaal-emotionele en de expressief/creatieve ontwikkeling. Ook dat ís leren, zij het niet in de traditionele betekenis.
Kinderen moeten zelfvertrouwen hebben, hun gevoelsleven kwijt kunnen en zelfstandig beslissingen leren nemen, samen spelen en samen vieren om maar eens wat te noemen.
En... ze moeten bovenal met plezier naar school gaan.
Dat houdt onder meer in dat er een plezierige en veilige sfeer is. De leerkrachten kunnen tegen een stootje en de kinderen hoeven niet onder constante druk te presteren. Werken in eigen tempo, naar eigen aanleg en mogelijkheden en het ontdekkend leren staan daarom hoog bij ons in het vaandel.
Wij noemen dit onderwijs op maat; Ieder kind krijgt die aanpak, leerstof en zorg die het beste bij het kind past.
De school is een samenleving in het klein. Hier leer je ook vreugde en verdriet te delen, anderen te troosten en voor anderen en je omgeving te zorgen. De kinderen werken vaak zelfstandig, maar als het nodig is kunnen ze ook samenwerken of elkaar helpen. Kinderen helpen mee hun lokaal gezellig te maken en te houden.
De beste manier om te zien hoe wij het voorgaande in praktijk proberen te brengen is een afspraak te maken en bij ons te komen kijken hoe het in de klassen reilt en zeilt.
Onze school is een openbare school. Dat houdt in dat de school openstaat voor alle leerlingen, ongeacht hun ras, geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

De schoolgids 2013-2014

Gun je kind Genne!